Doelstelling

Stichting IntercultureelJongerencentrum Harderwijk (SIJH) heeft zich de volgende ten doel gesteld:

  • Het bevorderen van de wederzijdse integratie tussen de nieuwe jonge Nederlanders en huidige bestaande Nederlanders;
  • Het behartigen (en beschermen) van de belangen van de nieuw jonge Nederlanders op sociaal, economisch, cultureel, sportief eneducatief gebied in Harderwijk en omstreken;
  • Het creŽren van maatschappelijke betrokkenheid van de nieuwe jonge Nederlanders in de Harderwijkse samenleving; en al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelingsverband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de ruimstezin van het woord.


Wij trachten ons doel onder meer te bereiken door:
  • Het (doen) (mee-)organiseren van allerlei (sport)activiteiten en/of evenementen ter bevordering van de wederzijdse integratie en ter bevordering van de lichamelijke ontwikkeling en/of een gezond leven van de jongeren;- het (doen) organiseren van diverse activiteiten en bijeenkomsten voor de nieuwe Nederlanders, met name ter voorkoming van gok- ,alcohol - en drugsverslavingen;
  • Het met andere stichtingen, verenigingen, instellingen, werkgroepen en clubs samen te werken die ofwel hetzelfde doel nastreven of waarmee de samenwerking ten gunste zal zijn voor de stichting en haar doelgroep zowel binnen als buiten de gemeente van Harderwijk;
  • Het bieden van hulp aan nieuwe Nederlanders bij taal, school, en andere educatieve problemen.
  • Het creŽren van een sociale cohesie tussen de diverse groepen jongeren binnen de Harderwijkse samenleving
  • Het activeren van de nieuwe jonge Nederlanders voor vrijwilligerswerk binnen de samenleving; - zowel nationaal als internationaal - al datgene te doen of te latenverrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.